Indien ek vir 'n studie kwalifiseer, moet ek wel deelneem?
Nee, jy hoef nie deel te neem nie. Dit is jou besluit of jy aan 'n studie wil deelneem of nie.


Indien ek by 'n studie aansluit, moet ek wel die studie voltooi?
Nee, dit staan jou vry om 'n studie enige tyd en om enige rede te verlaat.

Indien jy 'n studie egter wel verlaat, kan die studiedokter of studiepersoneel jou dalk 'n paar opvolgvrae vra en jy sal nie toegelaat word om weer by die studie aan te sluit nie.


Hoeveel opvolgbesoeke word vereis?
Dit hang af van die studie. Sommige studies kan dalk meer opvolgbesoeke vereis as ander. Die studiedokter of die studiepersoneel sal verduidelik hoeveel opvolgbesoeke jy dalk sal moet maak.


Sal ek betaal word om aan 'n studie deel te neem?
Ja, jy sal vir enige ongerief of onkostes vergoed word wat jy weens jou studiedeelname aangaan. Studies verskil en dit sal die beste wees om ons kliniese span te kontak om meer inligting te verkry. Daarby sal alle mediese toetse en evaluerings rakende jou gesondheidsprofiel deur opgeleide dokters gratis aan jou verskaf word.


Kan ek studiemedikasie buite kliniese navorsingstudies bekom?
Nee, slegs studievrywilligers kwalifiseer om studiemedikasie te ontvang. Medikasie vir kliniese navorsingstudies is nie vir die publiek beskikbaar nie.


Moet ek met my familie, vriende en persoonlike dokter praat voor ek aan 'n kliniese navorsingstudie deelneem?
Dit is altyd ’n goeie idee om studiedeelname te bespreek met mense wat jy vertrou. Jou persoonlike dokter kan dalk ook ander behandelingsopsies met jou bespreek.