Om aan enige kliniese navorsingstudie deel te neem, moet jy aan al die geskiktheidsvereistes voldoen. Vereistes sal vir elke studie verskil, maar die vereistes hou gewoonlik verband met jou ouderdom, gesondheid en voortplantingstatus.

Indien jy 'n studie sien waarin jy belangstel en jy voldoen aan die geskiktheidsvereistes, is die volgende stap vir jou om jou inligting in te voer. Nadat jy jou inligting ingedien het, sal jy na die kliniek uitgenooi word om vir die studie te registreer.

Met hierdie besoek sal jy vir jou ID gevra word en 'n databasisvraelys invul. Dan kan jy vir die studie registreer waarin jy belangstel. Jy sal nou genooi word om vir 'n siftingsbesoek te kom.

Met die eerste siftingsbesoek sal dokters met jou oor die studie praat en jy sal 'n toestemmingsvorm onderteken. Met die tweede siftingsbesoek (gewoonlik die volgende dag) sal hulle verskeie toetse en evaluerings uitvoer om te kyk of jy aan al die geskiktheidsvereistes voldoen. Indien jy aan al die vereistes voldoen, kwalifiseer jy vir studiedeelname. Meer inligting sal voorsien word wanneer jy registreer.