Voor 'n medikasie of nuwe toestel vir die behandeling van mediese probleme vir die publiek beskikbaar gestel kan word, moet dit deur die Medisynebeheerraad (MBR) en 'n etiekkomitee hersien word, en vir gebruik deur die publiek goedgekeur word. Die MBR doen dit om meer oor die produk uit te vind en seker te maak dat dit effektief en veilig is.

Om MBR- en etiekgoedkeuring te kry, word dit van die maatskappy wat die medikasie of toestel maak, vereis om kliniese navorsingstudies uit te voer.

Die maatskappye vra mense om vrywillig aan kliniese navorsingstudies deel te neem. In hierdie studies word die navorsingsmedikasie of -toestel aan vrywilligers gegee en deur studiedokters en personeellede geëvalueer.

Nadat kliniese navorsingstudies afgehandel is, lê die farmaseutiese maatskappy die studie-inligting aan die MBR voor. Die MBR hersien hierdie inligting en besluit of die navorsingsmedikasie of -toestel vir die publiek beskikbaar gestel kan word.