Verbintenis tot privaatheid

PAREXEL win inligting deur sy webwerwe in wat jou kan identifiseer (indien dit deur jou verskaf is), soos jou naam, adres, telefoonnommer, e-posadres, jou maatskappy se naam en jou posisie. PAREXEL mag dalk hierdie inligting aanwend om op jou versoeke om inligting, produkte of dienste te reageer. PAREXEL mag dalk ook inligting inwin wat ons gewoonlik nie toelaat om jou te identifiseer nie, soos inligting wat deur “koekies” ingesamel word (sien onderstaande).

Wanneer jy PAREXEL deur die webwerf kontak om inligting te versoek of toegang daartoe te verkry, word jy gevra om jou persoonlike inligting te verskaf. Deur jou persoonlike inligting via die webwerf aan PAREXEL te verskaf, stem jy in tot die bepalings van hierdie privaatheidsbeleid en om kommunikasie van PAREXEL te ontvang.

Die inligting wat jy aan ons verskaf, is tot die beskikking van PAREXEL, filiale daarvan en derde partye wat saam met of namens PAREXEL werk. Toegang tot jou inligting en die toerusting wat dit verwerk, is te alle tye tot vanpaste personeel beperk. Behalwe soos in hierdie privaatheidsbeleid uiteengesit word, sal PAREXEL nie sonder jou toestemming jou persoonlike inligting vir gebruik deur enige onderneming buite die PAREXEL-organisasie uitruil, verkoop, vrystel, deel of oordra, of in ’n ander vorm as dit wat op die tydstip waarop die inligting ingewin is aan jou bekend gemaak is nie, tensy dit deur wetgewing toegelaat of vereis word.

PAREXEL behou die reg voor om alle inligting bekend te maak wat ingewin is in die mate waarin wetgewing dit vereis of om op ’n regsgeding te reageer. PAREXEL mag ook enige of alle inligting wat ingewin is aan ’n derde party verskaf in verband met die verkoop, toewysing of ander oordrag van die onderneming van die spesifieke webwerf waarmee die inligting verband hou indien sodanige derde party instem om al sodanige inligting wesenlik in ooreenstemming met hierdie privaatheidsbeleid te behandel.

PAREXEL tref redelike maatreëls om die vertroulikheid van jou persoonlike inligting te handhaaf, ongeag die land waar sodanige inligting geberg is of waarnatoe dit oorgedra word.

Internasionale oordrag van data

PAREXEL het self tot die EU-VSA-privaatheidskild (“EU-US Privacy Shield”) gesertifiseer. Klik asseblief hier om na ons kennisgewing oor die privaatheidskild te kyk.

PAREXEL is verbind tot die vertroulikheid, integriteit en beskikbaarheid van persoonlike inligting wat ons verwerk en het meganismes in plek om ’n toegewende oordrag van persoonlike inligting van lidlande van die Europese Unie na die VSA te verseker.

Koekies en ander webopsporingstegnieke en hoe ons dit aanwend

Wanneer jy ons webwerwe gebruik, wys PAREXEL koekielêers (“koekies”) aan jou toe, wat ’n klein hoeveelheid inligting is wat ons na jou webblaaier stuur. Koekies stel die rekenaars wat ons webwerwe bedryf in staat om tussen besoekers te onderskei en om die patroon van aktiwiteite na te spoor waarby verskillende besoekers betrokke raak. Deur sulke aktiwiteite na te spoor kan die rekenaars wat ons webwerwe bedryf ’n besoeker herken en sekere kenmerke vir daardie besoeker pasmaak. Ons mag dalk ook saamgestelde, nie-identifiseerbare inligting aanwend aangaande persone wat ons webwerf besoek met die doel om meer oor die gebruik van die webwerf en hoe ons dit kan verbeter, te wete te kom.

Jy mag dalk in staat wees om jou blaaiervoorkeure aan te pas om alle koekies te aanvaar, om in kennis gestel te word wanneer ’n koekie gestel is of om alle koekies te verwerp. Indien jy besluit om koekies nie te aanvaar nie, mag jy dalk nie daardie funksies van die webwerwe kan gebruik wat registrasie vereis nie.

Ons mag dalk ook IP-adresse ontvang deur die normale gang van die bedryf van ons webwerf. ’n IP-adres is ’n nommer wat deur jou internetdiensverskaffer aan jou toegewys is sodat jy toegang tot die internet kan verkry. Hoewel ons wel IP-adresse ontvang, wend ons dit nie aan om jou persoonlik te identifiseer nie en ons maak dit ook nie aan ander bekend nie.

Hierdie webwerf wend die volgende analitiese nutsmiddels aan. Die nutsmiddels gebruik koekies om die webspan te help ontleed hoe gebruikers die webwerf gebruik. Die inligting wat deur die koekies gegenereer word oor hoe jy die webwerf gebruik (waaronder jou IP-adres), word na die volgende maatskappye ingevolge hul privaatheidsbeleid oorgedra en geberg:

Oracle Eloqua: https://www.oracle.com/legal/privacy/index.html

Evergage: http://www.evergage.com/privacy-policy/

Google Analytics: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyove...

ShareThis: http://sharethis.com/privacy

Jy mag die gebruik van koekies weier deur die toepaslike instellings in jou blaaier te kies. Neem egter asseblief kennis dat indien jy dit doen, mag jy dalk nie die volle funksionaliteit van hierdie webwerf kan gebruik nie.

Inligtingsekuriteit

PAREXEL handhaaf ’n redelike vlak fisiese, elektroniese en bestuursprosedures om die inligting te beskerm wat dit van die webwerf inwin. Daaronder is die handhawing van rekenaartoerusting, -netwerke, -programme en -dokumentasie op ’n algemene standaard en die beperking van toegang tot toerusting en inligting tot toepaslike personeel.

Kinders se privaatheid

PAREXEL win nie inligting in of behou dit nie op sy webwerwe van diegene wat hy weet jonger as 13 jaar oud is nie en geen deel van sy webwerwe is gestruktureer om enigiemand jonger as 13 jaar te lok nie.

Skakels na ander webwerwe

Ons webwerwe mag dalk skakels na ander webwerwe bevat. Hou asseblief in gedagte wanneer jy toegang verkry tot webwerwe wat deur ander partye bedryf word, hetsy deur skakels op ons webwerwe of andersins, dat ons nie beheer wat op daardie webwerwe gebeur nie. Jy moet altyd die privaatheidsbeleid nagaan van die webwerf wat jy besoek om seker te wees hoe die operateur van daardie webwerf inligting oor jou gaan inwin en wat die operateur van daardie webwerf met die inligting gaan doen.

Kennisgewing van verandering

Soos ons meer dienste op ons webwerwe aanbied en soos privaatheidswetgewing en -regulasies ontwikkel, mag dit dalk nodig wees om ons privaatheidsbeleid sonder kennisgewing te hersien of by te werk. Jy kan bepaal of hierdie privaatheidsbeleid sedert jou vorige besoek hersien is deur die “jongste bywerking”-blokkie onderaan hierdie bladsy te raadpleeg. Jou gebruik van ons webwerf maak jou aanvaarding van die bepalings van die hersiene privaatheidsbeleid uit en jy moet dus gereeld die privaatheidsbeleid nagaan om seker te maak jy is bewus van die bepalings daarvan. Druk, stoor en behou asseblief ’n afskrif van die privaatheidsbeleid (en enige hersiene weergawe) vir jou rekords.

Navrae, klagtes en regstelling van inligting

Skryf asseblief aan PAREXEL by die volgende adres om van ons kontaklyste verwyder te word, of om ’n klagte of navraag in te dien:

PAREXEL International Corporation

Att: Webmaster

195 West Street

Waltham, MA 02451

Hierdie privaatheidsbeleid is laas op Januarie 2017 bygewerk